• slideshow02.jpg
  • slideshow03.jpg
  • slideshow01.jpg

Bewindvoering
De kosten voor beschermingsbewind, mentorschap en curatele worden jaarlijks door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) vastgesteld.

Kosten die rechthebbende ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn rekening, zoals kosten van de bankrekening (pasjes), leges e.d. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter drukt ook op rechthebbende.

Bij een inkomen rond bijstandsniveau is het mogelijk een beroep te doen op de bijzondere bijstand via de gemeente.


Budgetbeheer
De kosten voor budgetbeheer bedragen € 100,- per maand voor alleenstaande en € 110,- voor gezinnen. 
Ook zijn er eenmalige intakekosten van € 390,-.

Budgetbeheer (schulden)
De kosten voor budgetbeheer bedragen € 110,- per maand voor alleenstaande en € 120,- voor gezinnen. 
Ook zijn er eenmalige intakekosten van € 390,-

Bij een inkomen rond bijstandsniveau is het mogelijk een beroep te doen op de bijzondere bijstand via de gemeente.